Designer choice by Toshiki Kiriyama at JDN.

I was featured by the Designer choice by Toshiki Kiriyama at JDN.

http://www.japandesign.ne.jp/kiriyama/200_masahiro_minami/